THÔNG TIN SẢN PHẨM

𝐒𝐢𝐦 𝟒𝐆 𝐕𝐢𝐧𝐚𝐩𝐡𝐨𝐧𝐞 𝐄𝐳𝐜𝐨𝐦𝟑𝟎𝟎
☑️ Tặng 10GB/ngày tốc độ cao, hết tốc độ cao sẽ xuống tốc độ 128/64kbps.
☑️ Đóng cước 300.000đ/tháng vào mùng 1 hàng tháng.
☑️ Hòa mạng vào trước ngày 15 hàng tháng thì đóng 100% gói cước, sau ngày 15 hàng tháng đóng 50% gói cước.
☑️ Sim trả sau Đăng ký sim chính chủ.

𝐒𝐢𝐦 𝟒𝐆 𝐕𝐢𝐧𝐚𝐩𝐡𝐨𝐧𝐞 𝐄𝐳𝐜𝐨𝐦𝟒𝟎𝟎
☑️ Tặng 15GB/ngày tốc độ cao, hết tốc độ cao sẽ xuống tốc độ 128/64kbps.
☑️ Đóng cước 400.000đ/tháng vào mùng 1 hàng tháng.
☑️ Hòa mạng vào trước ngày 15 hàng tháng thì đóng 100% gói cước, sau ngày 15 hàng tháng đóng 50% gói cước.
☑️ Sim trả sau Đăng ký sim chính chủ.

𝐒𝐢𝐦 𝟒𝐆 𝐕𝐢𝐧𝐚𝐩𝐡𝐨𝐧𝐞 𝐄𝐳𝐜𝐨𝐦𝟓𝟎𝟎
☑️ Tặng 20GB/ngày tốc độ cao, hết tốc độ cao sẽ xuống tốc độ 128/64kbps.
☑️ Đóng cước 500.000đ/tháng vào mùng 1 hàng tháng.
☑️ Hòa mạng vào trước ngày 15 hàng tháng thì đóng 100% gói cước, sau ngày 15 hàng tháng đóng 50% gói cước.
☑️ Sim trả sau Đăng ký sim chính chủ.

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

popup

Số lượng:

Tổng tiền: